vineri, 7 ianuarie 2011

Râurile


Caracteristicile reţelei hidrografice:

    -are formă: -radiară (ca spitele unei roti)
                -divergentă (de la centru spre exterior)
    -se împart în 4 grupe: -grupa de V (se varsă în Tisa)
                     -grupa de S (Dunarea)
                     -grupa de E (Prut+Siret)
                     -grupa râurilor dobrogene (se varsă în lacurile de pe ţărmul mării)
    -cele mai lungi cursuri de apă: -Mureş = 761 km
                                            -Prut = 742 km
                                            -Olt = 615 km                                                             
                                            -Siret, Ialomiţa, Someş, Argeş, Jiu
    -cele mai mari debite: -Siret (222 m3/s)
                               -Olt
                               -Mures
                               -Jiu
                               -Prut
                               -Arges
    -factorii care influenteaza hidrografia: -relieful
                                                             -alcătuirea geologică
                                                             -clima
                                                             -mărimea bazinului hidrografic
                                                             -omul

GRUPA DE VEST:
Tisa: -formează graniţa cu Ucraina pe 62 km, în N
          -izvorăşte din Carpaţii Păduroşi (Ucraina)
          -se varsă în Dunăre în Serbia
          -afluenţi: Iza, Vişeu, Vaser şi râurile din V ţării
      Someş: -format din: -Someşul Mic: -izvorăşte din Munţii Apuseni
                                                          -trece prin Cluj-Napoca
                                                          -format din Someşul Cald şi Someşul Rece
                                 -Someşul Mare: -izvorăşte din Munţii Rodnei
Crasna: -afluent Zalău (trece prin Zalău)
Barcău:
Crişurile: -Crişul Repede (trece prin Oradea)
                 -Crişul Negru (Depr.Vad-Borod)
                 -Crişul Alb (Depr. Zărandului)
Mureş: -izvorăşte din M-ţii Hăşmaşu Mare
              -traseu: Depr.Giurgeului, Defileul Topliţa-Deda, D.C.aTransilvaniei, S Munţilor
                           Apuseni, Dealurile de Vest, Câmpia de Vest
              -trece prin: Topliţa, Reghin, Tg. Mureş, Aiud, Alba-Iulia, Orăştie, Deva, Arad
              -pe o porţiune formează graniţa cu Ungaria
              -afluenţi: -Arieş şi Ampoi din M-ţii Apuseni
                             -Sebeş şi Strei (cu afluentul Râul Mare) din grupa Parâng
GRUPA DE SV:
Bega: -izvorăşte din M-ţii Poiana Ruscă
     -este canalizat în câmpie
     -trece prin Timişoara
Timiş: -izvorăşte din M-ţii Semenic
      -trece prin Lugoj
      -se varsă în Dunăre în apropiere de Belgrad
      -afluenţi: Bistra, Pogăniş, Bârzava (trece prin Reşiţa)
Caraş:
Nera: -străbate Depr.Almăjului/Bozovici
Cerna: -se varsă în Dunăre la Orşova
       -trece prin Băile Herculane

GRUPA DE SUD:
Jiu: -format din: -Jiul de Est (grupa parâng)
                           -Jiul de Vest (grupa Retezat-Godeanu)
  -traseu: Depr. Petroşani, Defileul Jiului, Subcarpaţii Getici, Podişul Getic, C. Română
  -afluenţi: Motru, Tismana, Gilort, Amaradia
  -oraşe: Petrosani, Tg. Jiu, Craiova
Olt: -izvorăşte din M-ţii Hăşmaşu Mare
  -traseu: Depr.Ciucului, Depr.Braşovului, Depr.Făgăraşului, Defileul Turnu Roşu-Cozia,
               Subcarpaţii Getici, Podişul Getic, Câmpia Română
  -formează defilee: Tuşnad, Racoş, Turnu Roşu-Cozia
  -se varsă în Dunăre lângă Turnu Măgurele
        -afluenţi: Râul Negru, Bârsa, Cibin, Lotru, Topolog, Olteţ
  -are numeroase lacuri de acumulare
  -oraşe: Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe, Făgăraş, Râmnicu Vâlcea, Slatina
Vedea: -cu afluentul Teleorman
Argeş: -izvorăşte din M-ţii Făgăraş
      -afluenţi: -Dâmboviţa cu afluentul Colentina (trec prin Bucureşti)
                     -Râul Doamnei, Râul Târgului, Vâlsan, Argeşel
                     -Neajlov
      -oraşe: Câmpulung (Muscel), Curtea de Argeş, Piteşti
            -lacul de acumulare Vidraru

Ialomiţa: -afluenţi: Prahova: -trece prin Câmpina

                                                -afluent:Teleajen

           -oraşe: Târgovişte, Slobozia

Mostiştea:

Călmăţui:


GRUPA DE EST:
Siret: -izvorăşte din M-ţii Carpaţi din Ucraina
           -are cel mai mare debit
           -afluenţi: -Suceava (Suceviţa)
                          -Moldova + Moldoviţa
                          -Bistriţa: -izvorăşte din M-ţii Rodnei
                                         -afluenţi: Dorna, Bicaz, Cracău
                                         -oraşe: Piatra Neamţ, Bacău
                          -Trotuş: cu afluenţii Tazlău, Caşin, Oituz
                          -Putna
                          -Râmnicu Sărat
                          -Buzău
                          -Bârlad: -principalul afluent de stânga al Siretului
                                        -trece prin Barlad
                          -Vaslui (trece prin Vaslui)
                          -oraşe: Paşcani, Roman, Bacău
Prut: -izvorăşte din M-ţii Carpaţi din Ucraina
          -formează graniţa cu Rep. Moldova
          -afluenţi: Başeu, Jijia (cu afluentul Bahlui ce trece prin Iasi), Elan, Covurlui
          -lac de acumulare: Stânca Costeşti

GRUPA RÂURILOR DOBROGENE:
Teliţa:
Taiţa:
Slava:
Casimcea: -se varsă în lacul Taşaul (liman maritim)

Bazin hidrografic = suprafaţa de pe care un râu işi adună apele

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu